• JAKÁ JE ROLE POLICIE
  V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

 • JAKÉ ZMĚNY SE V CHOVÁNÍ OBĚTI MOHOU PROJEVIT PO TRESTNÉM ČINU?

 • JAK MOHU ZÍSKAT
  OCHRANU?

 • PŘEDVOLÁNÍ K SOUDU:
  CO BYCH MĚL VĚDĚT?

 • MÁM PRÁVO
  NA NÁHRADU ŠKODY?

KDOKOLIV SE MŮŽE STÁT OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU!

Kdokoliv z nás se může kdykoliv stát obětí trestného činu. Kromě fyzických, psychických, ekonomických a sociálních dopadů trestného činu je pravděpodobné, že následující trestní řízení může u oběti trestného činu vyvolat obavy, pochybnosti, ale také úzkost či strach.

Pokud jste se stali obětí trestného činu nebo znáte někoho, kdo je obětí trestného činu, tato internetová stránka vám může pomoci. Naleznete zde informace o trestním řízení, o vašich právech i o tom, kde můžete vyhledat pomoc.

Upozornění:

Některé informace obsažené na této internetové stránce byly zjednodušeny tak, aby byly srozumitelné pro širokou veřejnost. Přesto jsme učinili vše proto, aby toto zjednodušení nemělo žádný dopad na přesnost informací zde uvedených.

Tato internetová stránka byla vytvořena občanským sdružením Bílý kruh bezpečí v rámci projektu INFOVICTIMS, který spolufinancoval Program na podporu trestní justice při Evropské komisi.

Věříme, že na této internetové stránce naleznete informace, které pro vás budou užitečné.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup