OBHÁJCE PACHATELE TRESTNÉHO ČINU


Pachatel trestného činu má právo na to, aby byl v rámci trestního řízení zastupován advokátem, tedy právníkem profesionálem. Ten obviněného v rámci trestního řízení obhajuje a zajišťuje, že pachatel využije všech svých práv v rámci trestního řádu. Obhájce může klást všem svědkům otázky, žádat, aby byli vyslechnuti další svědci, může předkládal listinné či jiné, např. věcné důkazy. Obhájce je povinen činit všechny úkony ve prospěch svého klienta.
Obhájce si pachatel může zvolit sám dle svého rozhodnutí a na své vlastné náklady. V případě závažnějších trestných činů však musí pachatel mít obhájce vždy. Pokud si jej tedy nezvolí v takovémto případě sám, ustanoví mu obhájce soud, mluvíme pak o nutné obhajobě či obhájci ex offo, jejíž náklady hradí stát.

Obhájce obžalovaného je v rámci řízení před soudem oblečen do tmavého taláru s tmavěmodrým fiží a sedí vždy po levé ruce soudce spolu s obžalovaným.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup