ZNALEC


Znalec je osoba, která okolnosti spáchání trestného činu sama svými smysly nevnímala, avšak je odborníkem na konkrétní oblast, ke které se má v souvislosti s trestným činem vyjádřit.
Orgány činné v trestním řízení, tedy policie, státní zástupce či soud žádají o vyjádření znalce, pokud jsou třeba k posouzení předmětné trestné činnosti takové znalosti z konkrétního oboru, kterými orgány činné v trestním řízení nedisponují, tzn. např. z oblasti ekonomiky, stanovování ceny věci, zdravotnictví, soudního lékařství, psychiatrie, balistiky, grafologie, a dalších oborů.
Znalec posuzuje konkrétní okolnosti daného případu z odborného hlediska.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup