STÁTNÍ ZÁSTUPCE


Právník, který byl jmenován ministrem spravedlnosti státním zástupcem. 
V rámci trestního řízení plní řadu funkcí v různých fází trestního řízení, zejména dozoruje přípravné trestní řízení, podává obžalobu na pachatele trestných činů a obžalobu před soudem zastupuje.
Státní zástupce má významnou roli v rámci první fáze trestního řízení, kterým je přípravné řízení, ve kterém policie shromažďuje veškeré důkazy ohledně viny konkrétního pachatele. V této fázi státní zástupce dohlíží na to, aby policie postupovala v souladu se zákonem a současně učinila veškeré úkony, které mají vést k objasnění toho, čeho se pachatel trestného činu dopustil.

Státní zástupce se účastní hlavního líčení, přednáší obžalobu na konkrétního pachatele a v rámci řízení před soudem vede obžalobu pachatele tak, aby se podařilo prokázat jeho vinu. Na konci řízení před soudem má státní zástupce prostor pro závěrečnou řeč, v jejímž rámci shrne všechny podstatné okolnosti, které byly zjištěny, a navrhne druh a výši trestu pro pachatele.

Po vyhlášení rozsudku nad konkrétním pachatelem, pokud s tímto státní zástupce nesouhlasí, může proti němu podat odvolání k nadřízenému soudu. V rámci řízení před soudem sedí státní zástupce po pravé ruce soudce či senátu a je oděn do tmavého taláru s vínovým šálovým límcem.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup