SOUDNÍ ÚŘEDNÍK, VEDOUCÍ KANCELÁŘE, VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK


Soudní úředník zajišťuje administrativní chod soudu.
Vedoucí kanceláře je soudní úředník s nižším vzděláním, který se stará o nakládání s jednotlivými spisy a plní další úkoly jako je vypravovávání poštovních zásilek, vedení protokolů z jednání, apod.
Vyšší soudní úředník je částečně vzdělán i v oblasti práva a kromě administrativních úkonů činí také úkony, zejména jednodušší právní rozhodnutí, ke kterým je třeba právního vzdělání, vždy však dle pokynu příslušného soudce.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup