ČTYŘI RADY JAK SE VYROVNAT S DOPADEM TRESTNÉHO ČINU


PRVNÍ

Pomůže vám, pokud si promluvíte o tom, co se vám stalo s vašimi blízkými či přáteli.
Může to pro vás být náročné, mluvit o trestném činu, ale sdílení zkušeností, myšlenek a pocitů vám může pomoci lépe porozumět tomu, co se stalo.

Pokud nemáte někoho, s kým byste si mohli o své zkušenosti promluvit, můžete nalézt pomoc v organizaci Bílý kruh bezpečí
na nonstop lince 257 317 110.

DRUHÁ

Řekněte, jak se cítíte.
Vysvětlete vašimi blízkým, co se stalo a jak se cítíte. Vaši blízcí nemusí rozumět tomu, proč reagujete jiným způsobem a mohou mít o vás obavy.

Je proto důležité, abyste mluvili o trestném činu a jeho následcích.

TŘETÍ

Vyhledejte odbornou pomoc.
Může se stát, že se budete cítit hůř a nebudete schopni vzniklou situaci sami zvládnout. V takovém případě vyhledejte odbornou pomoc.

Kontaktujte svého praktického lékaře nebo se obraťte na Bílý kruh bezpečí – www.bkb.cz (poskytuje prostor pro setkání s psychologem, právníkem, krátkodobou podpůrnou terapii a jiné služby).

ČTVRTÁ

Pamatujte na to, že dopady trestného činu mají tendenci se v průběhu doby zmenšovat.
Většina lidí, kteří se stanou obětí trestného činu, se časem zotaví a vrátí ke svému běžnému stylu života.
Myslete na to, že vaše reakce na trestný čin se budou postupně zmenšovat až zcela vymizí a vy se zotavíte a vrátíte zpět ke svému každodennímu životu.

Minimálně se většina obětí naučít s následky trestného činu žít.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup