UŽITEČNÉ KONTAKTY


Policie ČR – linka 158 (nonstop)

Telefonická krizová pomoc pro oběti kriminality – 257 317 110 (nonstop)

DONA linka pro oběti domácího násilí – 251 511 313 (nonstop)

Krizové centrum RIAPS, krizová intervence – 222 586 768 (nonstop)

Linka důvěry (Praha) – 222 580 697 (nonstop)

Linka bezpečí, pro děti do 18 let – 116 111 (nonstop zdarma)

Dětské krizové centrum – 241 484 149 (nonstop)

Senior telefon – 800 157 157 (nonstop zdarma)

České sdružení obětí dopravních nehod – 739 983 321

La Strada – 222 717 171


SOUDY

Kontakty na příslušné soudy a státní zastupitelství, vč. telefonických a emailových kontaktů je možné získat na webových stránkách Ministerstva Spravedlnosti ČR www.justice.cz pod odkazem „Soudy”, „Státní zastupitelství”.


POLICIE

Kontakty na příslušné útvary Policie ČR, vč. telefonických a emailových kontaktů je možné získat na webových stránkách Policie ČR www.policie.cz pod odkazem „Kontakty”.

Spojení v situaci akutní nouze – tísňová linka – 158


ADVOKÁTI

Všichni advokáti, kteří mají oprávnění poskytovat právní pomoc na území České republiky, jsou registrováni v profesní organizaci Česká advokátní komora. 

Na internetových stránkách www.cak.cz pod odkazem „Seznam advokátů” je možné zobrazit formulář určený pro vyhledávání konkrétních advokátů. Tyto je možné vyhledávat jak podle jmen, tak také podle právních oblastí, na které se specializují, příp. podle místa, kde právní pomoc poskytují.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup