TLUMOČNÍK


Tlumočník je osoba, která v rámci trestního řízení tlumočí, příp. překládá listiny osobám, které hovoří jiným jazykem než česky a prohlásí, že česky nerozumí a na překladu příslušných listin trvají.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup