PŘÍSLUŠNÍK POLICIE


Policie je složka, která má mimo jiné za úkol vyšetřovat jednotlivé trestné činy, o kterých se dozví, a to nejen těch, jejichž spáchání je policii oznámeno, ale také těch, o jejichž spáchání se dozví z vlastních zdrojů.
Policisté prověřují veškeré informace a zajišťují důkazy v rámci přípravného řízení, ať již ve fázi prověřování či ve fázi vyšetřování, tak, aby mohlo být spáchání trestného činu pachateli prokázáno.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup