PRACOVNÍK URČENÝ NA POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ


Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí podporují činnost subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů udělováním dotací ze státního rozpočtu.

Subjekt, který hodlá poskytovat pomoc obětem trestných činů a získat dotaci ze státního rozpočtu na svou činnost, se musí akreditovat pro jednu nebo obě služby, kterými jsou
a) poskytování právních informací a
b) restorativní programy.

Služby psychologického a sociálního poradenství jsou oprávněny obětem poskytovat ty subjekty, které získaly oprávnění pro poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence na základě rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb.

V ČR uvedenou pomoc a podporu poskytují nestátní organizace, na předním místě komplexní službu pro oběti trestných činů poskytuje Bílý kruh bezpečí, o.s. (viz www.bkb.cz).

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup