STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE

Stali jste se vy nebo někdo z vašich blízkých nebo známých obětí trestného činu?
Máte nedostatek informací o tom, jak probíhá vyšetřování trestného činu?
Zajímá vás, kdo vám nahradí způsobenou škodu?

Na tyto otázky a mnohé další vám nabízíme odpovědi, které pro vás připravili odborníci z Bílého kruhu bezpečí, o. s.

V poradnách Bílého kruhu bezpečí jsme připraveni vám bezplatně a diskrétně poradit s přihlédnutím ke konkrétnímu případu a individuálním otázkám.

RADY PRO OBĚTI A SVĚDKY TRESTNÝCH ČINŮ

Rady pro oběti a svědky trestných činů, kteří budou podávat svědeckou výpověď před orgány činnými v trestním řízení: Při podávání svědecké výpovědi vypovídejte vždy pravdivě, tzn. řekněte vše, co se stalo se všemi detaily, které si vybavíte. Je vaší povinností vypovídat před orgány činnými v trestním řízení pravdu. Poslouchejte pečlivě položené otázky a odpovídejte teprve tehdy, když je celá otázka položena. Při odpovídání na položenou otázku nespěchejte. V klidu si svoji odpověď promyslete. Odpovídejte na každou otázku v klidu a pomalu, v jednoduchých a stručných větách. Nemějte obavy říci vše, na co si v průběhu výslechu vzpomenete s veškerými detaily. Všechny informace, které sdělíte, mohou být důležité pro zjištění toho, co se skutečně stalo. Pokud potřebujete použít během své výpovědi méně slušná slova k tomu, abyste přesně vyjádřili, co se stalo, je zcela v pořádku, pokud je použijete. Odpovídejte pouze na to, na co jste tázáni. Nežádejte osoby, které vám pokládají otázky, o bližší informace k osobám či věcem, které neznáte. Neodpovídejte na otázky, dokud jim zcela nerozumíte. V reakci na takovou otázku klidně řekněte: “Je mi líto, ale nerozumím otázce, můžete ji prosím zopakovat nebo jinak formulovat?” Pokud na položenou otázku neznáte odpověď, řekněte “nevím”. Nevymýšlejte si odpověď jenom proto, abyste vyhověli. Pamatujte na to, že vaším úkolem je popsat, co se skutečně stalo. Pokud někdo položí znovu stejnou otázku, na kterou jste již odpovídali, snažte se odpovědět stejně jako, když jste odpovídali poprvé. Můžete také říci, že jste již na položenou otázku odpovídali. Je normální, že si nemůžete najednou vzpomenout na všechny detaily ohledně trestného činu. Pokud se tak stane, snažte se zůstat klidní a odpovězte “To si nepamatuji.” Zapomínání zážitků, které se staly v minulosti, je přirozený proces v paměti každého z nás. Může to být způsobeno nejen dobou, která uplynula od spáchání trestného činu, neboť někdy můžete být požádáni o podání svědectví k události, která se stala před delší dobou, ale také nepohodou způsobenou extrémním zážitkem. Je normální, že jste vyděšeni, nervózní či se vám dokonce chce plakat. Podávání svědecké výpovědi je zkušenost, která může takové pocity vyvolat. Mluvit o trestném činu či odpovídat na otázky ohledně toho, co se vám stalo či co jste viděli, je nepříjemné. Nutí vás to vzpomínat na zlé věci, které byste nejraději zapomněli, resp. vymazali z paměti. Jednou z vašich možných reakcí je pocit, že se vám chce plakat. Nestyďte se za to. Taková reakce je pro většinu profesionálů pochopitelná, neboť podobně reagují i jiní lidé, kteří se nacházejí v podobné situaci jako vy. Pokud jste unaveni, požádejte o přestávku, dojděte si na toaletu a napijte se vody. Zhluboka se prodýchejte. Neobávejte se pachatele trestného činu a nedovolte, aby vás rozrušila jeho přítomnost v jednací síni. Nedívejte se směrem, kde sedí pachatel. Dívejte se vždy jen na osobu, která vám klade otázky. Pokud byste upřednostili podávání svědecké výpovědi v nepřítomnosti pachatele trestného činu, požádejte předem písemně soud o to, abyste mohli vypovídat v nepřítomnosti pachatele trestného činu. Soud může vaší žádosti vyhovět, v takovém případě bude pachatel trestného činu v době Vvaší výpovědi čekat mimo jednací síň. Pamatujte, vy nejste z ničeho obviněni. Vy jste trestný čin nespáchal. Ten, kdo je u soudu souzen, je pachatel trestného činu. Vaše role v rámci trestního řízení je spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a pomoci jim shromáždit takové informace, které umožní soudu učinit správné a spravedlivé rozhodnutí. V rámci hlavního líčení se stává, že zazní slova či otázky, které vám budou nepříjemné, neboť budou zpochybňovat to, co se vám stalo, co jste prožili. Připusťte a uědomte si, že takový postup může být součástí strategie obhajoby. Zůstaňte klidní a nedovolte, aby vás takové otázky rozrušily. Pamatujte, že nejste zodpovědní za rozhodnutí soudu. Vaším úkolem je popsat okolnosti, které jste během trestného činu vnímali. Rozhodnutí o vině či nevině pachatele učiní soud, nikoliv vy. Poté, co podáte svoji svědeckou výpověď u hlavního líčení, záleží jen na vás, zda se rozhodnete v jednací síni zůstat a sledovat další jednání, nebo z jednací síně odejdete. Pamatujte však na to, že nemůžete hovořit o tom, co jste vypovídali u soudu, se svědky, kteří zatím nevypovídali. Poté, co jsou provedeny v rámci řízení před soudem veškeré důkazy, vyhlásí soudce své rozhodnutí, příp. oznámí datum, kdy bude rozhodnutí vyneseno. V takovém případě můžete přijít znovu k soudu, abyste si vyslechli konečné rozhodnutí ve věci, ale není to vaší povinností, záleží jen na vás. V případě, že je pachatel zproštěn viny, neznamená to, že by soudce nevěřil vaší výpovědi. Rozhodnutí, kterým je pachatel zproštěn viny, znamená, že v průběhu celého trestního řízení nebyl shromážděno dostatek důkazů, na základě kterých by soud bez jakýchkoliv pochybností byl přesvědčen o vině pachatele. To však rozhodně není vaše vina. Pokud by se kdokoliv pokusil vyhrožovat vám, urážet vás či vám fyzicky ublížit poté, co jste podali svědeckou výpověď, okamžitě takové jednání ohlaste na Policii ČR.

otevřít

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup