JAKÉ ZMĚNY V CHOVÁNÍ SE MOHOU PROJEVIT PO TRESTNÉM ČINU?


Možné následky trestného činu:

 • finanční ztráta;
 • fyzické zranění;
 • psychické změny;
 • sociální problémy;
 • praktické starosti.


Po trestném činu, a to i s časovým odstupem, se mohou objevit následující stavy:

 • pocit opuštěnosti;
 • pocit neskutečnosti;
 • neschopnost koncentrace a jasného myšlení;
 • zhoršené chápání a interpretování informací;
 • změny nálad, od naprostého zoufalství a strachu k euforické veselosti;
 • pocity úzkosti;
 • pocity zlosti;
 • pocity strachu a viny;
 • problémy se spánkem;
 • ztráta sebedůvěry;
 • potřeba být sám(a);
 • pocit nejistoty;
 • panika;
 • rostoucí podezíravost;
 • zvýšená potřeba péče a ohledů.


Psychická reakce na trestný čin se může projevit i tělesně, například takto:

 • tělesná slabost;
 • ochromení;
 • tlak v hrudi;
 • nepravidelný srdeční rytmus;
 • nespavost a ztráta chuti k jídlu;
 • pocit bolesti;
 • bolest hlavy;
 • nutkání k pláči.


Reakce obětí trestných činů jsou velmi rozmanité a vždy individuální.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup