PACHATEL, V RÁMCI TRESTNÍHO ŘÍZENÍ OZNAČOVANÝ JAKO OBVINĚNÝ, OBŽALOVANÝ, ČI ODSOUZENÝ


Pachatel je osoba, která se dopustila trestného činu. V jednotlivých stádiích trestního řízení je titulován rozdílně, přesto se jedná o stále stejnou osobu.
Podezřelý, tak je označen pravděpodobný pachatel ve stadiu prověřování.

Obviněný, tak je označen pachatel obviněný ze spáchání konkrétního trestného činu, ve stadiu vyšetřování od okamžiku, kdy je proti jeho osobě zahájeno trestní stíhání.

Obžalovaný, tj. pachatel v průběhu řízení před soudem, poté, co je stanoven termín hlavního líčení, kdy bude daná trestní věc projednávána u soudu, kam je zaslána obžaloba.

Odsouzený, poté, co je soudem definitivně rozhodnuto o vině pachatele a o druhu a výši trestu a rozsudek soudu nabude právní moci, je pachatel označován jako odsouzený.

Pachatel disponuje řadou práv a povinností, které mu vyplývají z jeho procesního postavení v rámci trestního řízení. S těmito právy a povinnostmi je možné se blíže seznámit v rámci zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup